Gentofte Sundhedscenter

Helbredsundersøgelser  -  Rådgivning


SECOND OPINION OG RÅDGIVNING OM KLAGESAGER

Med et stigende tempo i alle dele af sundhedsvæsenet følger uundgåeligt situationer, hvor man som patient kan være i tvivl om, hvorvidt man har modtaget den korrekte undersøgelse og behandling.


Second opinion


Gentofte Sundhedscenter tilbyder en uvildig speciallægevurdering i helbredsspørgsmål, hvor du er i tvivl om den rådgivning eller behandling, du har modtaget i sundhedssystemet.


Rådgivningen ydes på et almenmedicinsk lægefagligt grundlag og kan ikke træde i stedet for anden speciallægelig vurdering, som måtte være påkrævet.

Rådgivning


Klagesystemet i sundhedsvæsenet er særdeles komplekst og spænder fra indberetning af utilsigtede hændelser (UTH) over rapportering af medicinbivirkninger til serviceklager, klager over lægefaglig behandling og krav om patienterstatning.


I mange tilfælde skyldes klageanledningen en mangelfuld kommunikation i behandlingsforløbet og især i disse tilfælde kan en dialogsamtale mellem patient og behandler være gensidigt tilfredsstillende.


Hos Gentofte Sundhedscenter har vi stor erfaring i at vurdere patientforløb med henblik på, om der er grundlag for en dialogsamtale, indberetning, erstatningssag eller klage.


Vi vejleder uvildigt og bistår eventuelt også ved udformning af skrivelser i ovennævnte sager.

Hvis du ønsker second opinion fra Gentofte Sundhedscenter eller rådgivning om en klagesag, så kontakt os venligt per email eller telefon.Gentofte Sundhedscenter ApS - Baunegårdsvej 2 st. - 2820 Gentofte - Telefon: 40 35 71 05